PRAZO DE ENTREGA

PRAZO DE ENTREGA É DE 06 Á 09 DIAS ÚLTEIS PARA PAC.
SEDEX É DE 02 Á 03 DIAS ÚLTEIS.